MySQL: toate din ultimile 6 luni

Problema:

Am un tabel ( sau tabelă? 🙂 ) cu înregistrări de lead-uri. Vreau să stiu câte lead-uri s-au generat în ultimile 6 luni ( fară să fac un select cu o data exactă ), inclusiv luna curentă. De exemplu dacă sunt in luna Iulie atunci să-mi dea tot din 1 Februarie până în 31 Iulie.

Soluţia:


select count(id) from leads where `date`>=DATE_SUB(DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-01'),INTERVAL 5 MONTH)

Alte soluţii mai bune ?

This entry was posted in web and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *